RIVM richtlijnen

Voor het overlijden
Het is belangrijk dat directe naasten afscheid kunnen nemen van een persoon met COVID-19, die op sterven ligt. Het is mogelijk dat een directe naaste ook COVID-19 heeft. In dat geval is overleg met het afdelingspersoneel of de afdeling Infectiepreventie van het ziekenhuis nodig, zodat afscheid nemen gefaciliteerd kan worden, waardoor het risico op verdere verspreiding wordt geminimaliseerd.


Na het overlijden
SARS-CoV-2 is een virus dat van mens op mens overgebracht wordt door besmette druppels die vrijkomen bij hoesten en niezen en (direct) contact. Dit vormt na overlijden geen risico meer. Influenzavirussen worden op dezelfde wijze verspreid. De zorg voor een patiënt overleden aan het nieuwe coronavirus is daarom hetzelfde als de zorg voor een patiënt overleden aan Influenza (griep). De reguliere hygiënemaatregelen die gelden voor de uitvaartbranche volstaan daarom ook voor de zorg voor overledenen aan het nieuwe coronavirus.


Besmettingsrisico’s
Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. Met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het uitvoeren van handhygiëne conform de reguliere hygiënemaatregelen binnen de uitvaartbranche zijn de risico’s op besmetting tot een minimum te beperken.

Draag tijdens de verzorging een schort met lange mouwen en handschoenen. Het dragen van een veiligheidsbril en mondneusmasker is niet nodig. Trek eerst het schort aan en dan de handschoenen, over de manchetten van de mouwen. Bij het uitrekken is de volgorde andersom: eerst de handschoenen uitdoen, daarna handhygiëne toepassen, dan het schort uittrekken en vervolgens weer handhygiëne toepassen.

Thanatopraxie of het balsemen van het lichaam van een overledene met COVID-19 is mogelijk, indien de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Handhygiëne dient toegepast te worden na elk contact met de overledene, na het verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen en na verplaatsing en vervoer van de overledene.


Vervoer en opbaren
De overledene kan door de uitvaartverzorger op de gebruikelijke wijze opgehaald en vervoerd worden, dit zal meestal vanuit het ziekenhuis of een zorginstelling zijn. Bij direct contact met de overledene dient een schort met lange mouwen en handschoenen te worden dragen, gevolgd door handhygiëne. Volg de lokale aanwijzingen van het ziekenhuis of de zorginstelling op.

De overledene mag zowel thuis als in het uitvaartcentrum opgebaard worden. De kist mag zowel open als dicht. Er is geen bezwaar tegen opbaring van de overledene op bed met koeling middels een bed koelsysteem (dit systeem wordt veelvuldig in de thuissituatie en in zorginstellingen voor langdurige zorg zoals verpleeghuizen toegepast).


Contact met de overledene en met de nabestaanden
Nadat de overledene verzorgd is, zijn er geen beperkingen voor het contact van de nabestaanden met de overledene. Ook hier wordt na afloop van een direct contact goede handhygiëne geadviseerd.

Als voor de nabestaanden thuis isolatie of quarantaine geldt, dan is een fysiek bezoek onwenselijk. Een uitvaartverzorger kan dan het ‘regelgesprek’ dan via de telefoon of andere moderne communicatiemogelijkheden voeren.

Momenteel is het advies van kracht om geen handen te schudden en zo mogelijk afstand te bewaren. Er zijn verder geen beperkingen voor het contact met de nabestaanden, tenzij zij ook COVID-19 hebben. In het laatste geval kunnen zij in principe niet fysiek bij de uitvaart aanwezig zijn. Gelukkig zijn er moderne communicatiemiddelen die het mogelijk maken om de uitvaart of afscheidsdienst (via een audio- of video verbinding) mee te maken.


Uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances
Momenteel is het advies van kracht om alle evenementen met meer dan 30 personen niet door te laten gaan. Dit geldt in principe ook voor deze diensten en condoleances. Ook geldt de huidige, algemene gedragsregel: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier een uitkomst zijn.


Afscheid nemen tijdens de Corona crisis
Download hier onderstaande informatie in een overzichtelijke folder.
De afgelopen week zijn er verregaande maatregelen getroffen door de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Deze hebben grote gevolgen voor condoleancebezoeken en uitvaartdiensten. Wij zijn verplicht om aan deze regels gehoor te geven en hebben ze voor u op een rijtje gezet. Inclusief aanvullende alternatieven. Onze service blijft ongewijzigd. Samen met u organiseren we een persoonlijk en waardevol afscheid.


Maatregelen

  • Condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden mogen uit maximaal 30 personen bestaan.
  • Er is geen horeca beschikbaar op locatie.
  • Een nazit kan helaas niet plaatsvinden. Wij verzoeken alle aanwezigen om na de plechtigheid te vertrekken.
  • Wij beperken zoveel mogelijk fysiek contact. Ik zal voornamelijk telefonisch contact met u onderhouden.
  • Handen schudden is nu niet mogelijk. Als alternatief kunt u uw hand op uw hart leggen of het namasté gebaar maken.

Alternatieven

  • Wij bieden de optie aan om uitvaartdiensten live te streamen. Op deze manier kan iedereen toch op hetzelfde moment afscheid nemen van een dierbare.
  • De uitvaartdienst kan worden gefilmd en opgenomen zodat het mogelijk is om de beelden op ieder gewenst moment terug te kijken of te tonen aan personen die niet aanwezig waren.
  • Een uitvaartfotograaf kan de dienst voor u vastleggen en een fotoboek maken van de uitvaart.
  • Het organiseren van een herdenkingsdienst op een later moment. Zodra de maatregelen niet meer van kracht zijn kan er alsnog een herdenking plaatsvinden voor overleden dierbare.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
De afgekondigde maatregelen gelden in ieder geval tot 28 april 2020.
Wij realiseren ons dat deze enorme impact hebben. Gezien de bijzondere omstandigheden hopen wij op uw begrip. Neem gerust contact op als u aanvullende vragen heeft.