Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Iolente Uitvaartbegeleiding biedt. Respect voor de privacy van onze cliënten en opdrachtgevers ziet Iolente Uitvaartbegeleiding als een maatschappelijke en professionele plicht. Voor administratieve en belastingtechnische zaken heeft Iolente Uitvaartbegeleiding (minimale) persoonsgegevens nodig. Hierin volgt Iolente Uitvaartbegeleiding de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.


Gegevens die hier onder vallen zijn:

  • naam
  • adres
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • bankrekeningnummer
  • etc.

Omgang persoonsgegevens
Voor het opstellen van offertes en facturen hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

Iolente Uitvaartbegeleiding verkoopt geen gegevens door aan derden, noch geeft zij deze weg tegen wederdiensten. Aan Iolente Uitvaartbegeleiding verstrekte gegevens blijven intern.

Bij samenwerking of doorverwijzen naar collega’s of sectorgenoten vraagt Iolente Uitvaartbegeleiding toestemming voor het doorsturen van de benodigde gegevens aan deze derden.

Iolente Uitvaartbegeleiding bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die Iolente Uitvaartbegeleiding noodzaakt de gegevens langer te bewaren.

Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een externe database. Facturen en offertes worden onder de wettelijke termijn van 7 jaar elektronisch bewaard.

De gegevens worden zo optimaal mogelijk beveiligd tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. De gegevens worden bewaard in een PC omgeving met passwords op hard- en software, met actuele virus- en malwarebescherming. 

AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om deze gegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Bij opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of eigen gegevens kunt u contact opnemen met Iolente Uitvaartbegeleiding via info@iolente.nl


Opgesteld op 31 maart 2020

Iolente Uitvaartbegeleiding
Kloosterstraat 18A,
4901 HS Oosterhout

KVK nummer 65482670