Meest gestelde vragen: uitvaart en Corona

Wat moet ik doen na een overlijden van iemand die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus?
Na een overlijden zal als eerste de (huis)arts officieel het overlijden moeten vaststellen. Daarna kunt u ons 24/7 bellen op telefoonnummer 06 82 38 25 24. Informeer ons of de overledene (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. Wij zullen u vragen of u zelf gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten kunnen mogelijk een besmetting met het coronavirus zijn volgens het RIVM. Omdat veiligheid voorop staat bepalen wij in overleg met u welke manier van contact (persoonlijk, telefonisch via FaceTime of Skype) tijdens de voorbereidingen van een crematie of begrafenis het beste is.


Kan ik besmet worden na overlijden van iemand die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus?
Dat kan. Van belang is de wijze waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Het Coronavirus (Covid-19) is een nieuw en onbekend virus. Volgens het RIVM is uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen gebleken dat het virus bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig kan zijn. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van hygiënevoorschriften zoals goed wassen van de handen en aanraken van het gezicht.


Kan ik helpen bij de laatste verzorging van iemand die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus?
Ja, dat kan. Naasten kunnen aanwezig zijn bij de laatste verzorging mits de hygiënevoorschriften in acht genomen worden en er minimaal anderhalve meter afstand is tussen 2 personen.


Kan iemand die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus thuis worden opgebaard?
Ja, dat kan. Zolang de hygiënische maatregelen nageleefd worden, zoals handen goed wassen, is er qua besmettingsrisico geen bezwaar om de overledene thuis op te baren. Ook met een open kist.


Mag ik de overledene die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus aanraken, kussen of knuffelen?
Als de laatste verzorging heeft plaatsgevonden, dan kan dat zonder risico. Zolang de hygiënevoorschriften in acht genomen worden. Dus uw handen wassen met zeep.


Kan de kist van een overledene die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus open blijven bij de opbaring en de uitvaart?
Ja, dat kan.


Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan?
Er zijn een aantal mogelijkheden: door de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst (het namaste-gebaar) of met beide handen een handkus te geven.


Hoeveel gasten mogen er bij een uitvaart aanwezig zijn en is er een catering mogelijkheid?
Er geldt geen maximumaantal bezoekers meer voor uitvaarten. Ook de verplichte registratie, gezondheidscheck en een vaste zitplaats zijn vervallen. Wel moeten bezoekers van een uitvaart nog steeds altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden. Indien de condoleance plaatsvindt op dezelfde locatie als het afscheid, gelden daar ook deze regels.

Is de condoleance op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid? Bijvoorbeeld in een restaurant dat niet ook dienst doet als uitvaartlocatie. Dan gelden de regels voor de horeca. Er geldt dus wel:

  • een verplichte registratie;
  • een gezondheidscheck;
  • en een vaste zitplaats.

Ik moet zelf hoesten en niezen mag ik dan de uitvaart bezoeken?
Als u geen gezondheidsklachten als verkoudheid of verhoging heeft dan kunt u de uitvaart bijwonen.


Ik ben in quarantaine, kunnen we de uitvaart uitstellen tot na mijn quarantaineperiode?
Dat ligt aan de tijdsduur van uw quarantaine. In Nederland is bij wet geregeld dat een uitvaart tot maximaal 6 werkdagen na overlijden mag plaatsvinden. Uitstel is mogelijk bij specifieke omstandigheden, zoals besmettelijke ziektes, tot 2-3 weken na het overlijden. 

Wij kunnen een verzoek tot uitstel van de uitvaart indienen bij de gemeente van overlijden. Er is dan een ‘verklaring van geen bezwaar’ van een arts of de GGD nodig. De burgemeester beoordeeld het verzoek en kan dan een ‘verlof tot lijkbezorging buiten termijn’ verstrekken. Hierdoor heeft u toch de mogelijkheid om bij de uitvaart aanwezig te zijn. 


Kan de uitvaart van een besmet persoon doorgaan?
Ja, dat kan. Besmet of niet dat maakt uit, ieder afscheid krijgt dezelfde aandacht. Veiligheid staat voorop en dit zal bij iedere uitvaart in overleg met de naasten bepaalt worden.


Heeft u nog meer vragen over Corona en afscheid nemen?

Bel of mail gerust of raadpleeg de RIVM-website of bel het publieksinformatienummer 0800-1351.