Het Corona virus heeft in alle hevigheid toegeslagen in Nederland. Voor mensen die in deze periode een dierbare verliezen heeft dat helaas vergaande gevolgen voor de wijze waarop zij afscheid kunnen nemen.

De uitvaart voorbereiden
Ter bescherming van uw gezondheid en die van medewerkers in de uitvaartbranche, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent concreet dat ik (of de uitvaartbegeleid(st)er van uw keuze) voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt. Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vraag ik uw begrip hiervoor. Vanwege de bijzondere omstandigheden heb ik er wel voor gekozen om mijn aanname-tarief tijdens deze crisis te verlagen naar € 1.250,-. Immers, een uitvaart op deze wijze, vergt minder uren voorbereiding van mijn kant.

Mocht dat financieel haalbaar zijn, is het misschien waardevol om die besparing op mijn kosten in te zetten voor een foto- of videoreportage van de uitvaart, zodat u die toch kunt delen met de naasten die niet aanwezig konden zijn. Vanzelfsprekend kan ik voor u een foto- of videograaf benaderen om dit te verzorgen.

Opbaren
Hoewel een thuisopbaring steeds populairder wordt, is een afscheid thuis vanwege besmettingsgevaar niet aan te raden. Volgens de GGD en het RIVM overleeft het virus over het algemeen niet op een overledene. Maar tot kort na het overlijden is een overledene nog wel besmettelijk. Bij lage temperaturen door koeling van het lichaam en hoge luchtvochtigheid kan een virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn.

Als nabestaanden toch willen dat iemand thuis wordt opgebaard zou dat wel kunnen door een glasplaat over de kist heen te leggen. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol. Verder lichamelijk contact wordt afgeraden.

Naasten die besmet zijn met het Corona virus
Mensen vragen zich ook af of ze wel bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn als ze zelf vanwege het coronavirus nog in quarantaine moeten blijven. In Nederland moet een begrafenis of crematie binnen 6 werkdagen na overlijden plaatsvinden. Uitstel is mogelijk bij specifieke omstandigheden, zoals besmettelijke ziektes, tot 2-3 weken na het overlijden. Als uitvaartbegeleider kan ik een verzoek tot uitstel van de uitvaart indienen bij de gemeente van overlijden. Door middel van een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de GGD volgt er dan een ‘verlof tot lijkbezorging buiten termijn’ van de burgemeester. Hierdoor hebben nabestaanden de mogelijkheid om bij de uitvaart aanwezig te zijn.

De dag van de uitvaart
Ook voor de dag van de uitvaart hebben de maatregelen rondom het Corona virus gevolgen. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen is nu niet mogelijk.
De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen, op last van het RIVM, uit niet meer dan 30 personen bestaan. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit. Als er een uitvaart verzorgd wordt voor een corona slachtoffer dan zijn er nog strengere regels waar men rekening mee moet houden tijdens de uitvaart. Bij de afscheidsplechtigheid zullen alleen de directe familieleden aanwezig mogen zijn omdat zij mogelijk besmet zijn met het coronavirus.

Condoleren
Niets is waardevoller dan elkaar steun te betuigen, bijvoorbeeld door te omhelzen, bij het verlies van een dierbare. Door het coronavirus zijn maatregelen afgekondigd dat we, ter bescherming van onze gezondheid, geen handen meer schudden en dat we het sociale en fysieke contact tot het minimum moeten beperken.

Een respectvol alternatief voor handen schudden
Uw hand op uw hart leggen en uw condoleance uitspreken.

Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

Ik hoop met dit artikel wat antwoorden te hebben gegeven op veel gestelde vragen. Heeft u andere vragen, of wilt u door mij een uitvaart laten verzorgen? Belt u mij dan gerust.